كارگاه بين المللي تنوع زیستی و سیستماتیک قارچها


سرفصل ها:


- The diversity and taxonomic identification of fungi and fungal-like organisms

- Sampling methods, culturing, and preserving specimens of fungi

- Importance of Phenotype (Micro and macro-morphology)

- Yeasts diversity and systematics

- Phylogeny

- Introducing new taxa


شهریه دوره 350 هزار تومان                                                                                        

محل برگزاری : تهران

مدرسین :

Prof. Kevin D. Hyde

Nalin. N. Wijayawardene

Institute of Excellence in Fungal Research
Mae Fah
Luang University, Thailand

Moslem Papizadeh

Shaghayegh Nasr

 از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 -021 تماس حاصل نمایید.