بررسی قابلیت چسبندگی باکتری های پروبیوتیک به رده سلولی- ( کد خدمتCB-330 ) (فرم درخواست)


شرح خدمت: پروبیوتیک ها گروهی از میکروارگانیسم های زنده و مفیدی هستند که می توانند با ایجاد  تعادل بیولوژیک در بدن موجب ارتقا سلامت و ایمنی میزبان شوند. مصرف مکمل یا مواد غذایی سرشار از پروبیوتیک ها باعث بهبود و حفظ فلور  دستگاه گوارش می شود  که به عنوان عاملی برای پیشگیری از ابتلا به بسیاری از بیماری های عفونی و سرطانی شناخته شده اند. یکی از ویژگی های مهم در انتخاب و ارزیابی سویه به عنوان پروبیوتیک تعیین قابلیت چسبندگی آن به سلول های میزبان است.


شرایط ارسال نمونه: نحوه دریافت نمونه باکتری پروبیوتیک به صورت پلیت کشت تازه و خالص جداسازی شده از منبع غذایی یا تخمیری و یا ویال فریز شده است. الزامات استاندارد برای حمل نمونه بیولوژیک رعایت شود و اطلاعاتی چون نام مشتری، نام نمونه ، منبع جداسازی نمونه ، تاریخ کشت باکتری و احتمال بیماریزایی بر روی نمونه های ارسالی ذکر شود. بانک از پذیرش نمونه میکربی در پلیت ها و لوله های شکسته، آب افتاده و  همچنین کشت های ناخالص و کهنه میکروارگانیسم ها معذور است.


نحوه پاسخ دهی به خدمت:  بنا به درخواست متقاضی پاسخ به صورت پست الکترونیکی یا تحویل در محل بانک یا ارسال به آدرس متقاضی ، قابل تحویل است.


قیمت: بسته به نوع  سفارش آزمایشهای مورد نیاز تعیین می شود.
تماس با اداره خدامت تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525382 تماس حاصل نموده و یا با پست الکترونیک sales@ibrc.ir مکاتبه نمایید.