به همت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
دو رده سلولی نامیراشده گرانولوزا با ویژگی های سندرم تخمدان پلی کسیستیک تولید شد
دو رده سلولی نامیراشده گرانولوزا با ویژگی های سندرم تخمدان پلی کسیستیک تولید شد
 ١١:٤٧ - يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
همزمان با جشنواره ملی زن و علم؛
جایزه دکتر پروانه فرزانه در حوزه زیست پزشکی برگزار می شود
جایزه دکتر پروانه فرزانه در حوزه زیست پزشکی برگزار می شود
 ١٥:٤٧ - شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تبیین پتانسیلهای فناورانه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
در بازدید مدیرکل صنایع پیشرفته و فناوری های نو سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
بازدید مدیرکل صنایع پیشرفته و فناوری های نو سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 ١٦:٤١ - سه شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید مدیر کارگروه واکسن و فرآورده های بیولوژیکی دانشگاه شیراز از مرکز
بازدید مدیر کارگروه واکسن و فرآورده های بیولوژیکی دانشگاه شیراز از مرکز
 ١٦:٣٠ - يکشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تعداد ذخایر میکربی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از مرز 5000 سویه گذشت
تعداد ذخایر میکربی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از مرز 5000 سویه گذشت
 ١١:١٩ - يکشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان اهدای میکروارگانیسمها
فراخوان اهدای میکروارگانیسمها
 ١٧:١٢ - چهارشنبه ١٦ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید نماینده مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی از مرکز
بازدید نماینده مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
 ١٥:٥٧ - سه شنبه ١٥ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>