فرم ثبت نام در کارگاه های تهران
شماره حساب های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران:
بانک تجارت: 275344575
شبا: IR920180000000000275344575
ملی: 0110218902005
کارت: 6037991899538270
توجه: اسم فارسي و لاتين (حروف كوچك و بزرگ) جهت صدرو گواهي به طور صحيح درج گردد .
نام : *
نام خانوادگی : *
Name: *
Surname: **
کد ملی:
*
موبایل:
**
تلفن منزل:
آدرس: *
ایمیل:
مقطع تحصیلی و یا آخرین مدرک:
**
رشته تحصیلی:
*
آیا دانشجو هستید؟ (جهت استفاده از تخفیف دانشجویی)
بله
سازمان محل خدمت و یا دانشگاه محل تحصیل:
متقاضی ثبت نام در کارگاه:
آیا مسوولیت حفظ تجهیزات را بر عهده می گیرید؟
بله*
نحوه آشنایی با کارگاه:
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*