کارگاه آموزشی تکنیک های مولکولی پیشرفته

 سرفصلها:

    آموزش تکنیک ( تئوری و عملی )    Multiplex PCR

   آموزش تکنیک ( تئوری و عملی)      RFLP-PCR  

    انتخاب پلی مورفیسم مناسب

    انتخاب آنزیم محدودگر مناسب

    طراحی پرایمر برای RFLP


شهریه: سیصد و نود هزار تومان

تاریخ برگزاری:  22    آذر 97

مدرس :  سرکار خانم عتیقی

پیش نیاز :مبانی تکنیک های مولکولی

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 تماس حاصل نمایید.