کارگاه آموزشی تکنیک های مولکولی پیشرفته

 سرفصلها:

      آشنايي با Multiplex pcr و ماركرهاي AFLP/SSR/SSCP/RAPD

شهریه: سیصد و شصت هزار تومان

تاریخ برگزاری:  متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس :خانم دکتر فرخ-خانم کریمی

پیش نیاز :مبانی تکنیک های مولکولی

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 تماس حاصل نمایید.