کارگاه آموزشی SPSS مقدماتی

 سرفصلها:
      آشنایی با نرم افزار SPSS نسخه 17
       آشنایی با ایجاد پرسشنامه داده
      آشنایی با ورود اطلاعات، حذف، ویرایش و دسته بندی داده ها
      نحوه برخورد با داده های missing
      داده های پرت (outlier)
      نحوه تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
      نحوه رسم انواع منحنی
 ها
      نحوه آنالیز تحلیلی داده ها (آزمون های T، آزمون کای اسکوئر)


  پیشنیاز : آمار زیستی

شهریه: صد هزار تومان

تاریخ برگزاری:   17  اسفند96 / 6  اردیبهشت 97/ 3 خرداد97

مدرس: آقای دکتر ناطقی


جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 تماس حاصل نمایید.