کارگاه آموزشی SPSS پیشرفته

 سرفصلها:

      محاسبه آماره های Relative Risk و Odds Ratio
      محاسبه آماره Confidence Interval
      آزمون های آماری T (One way, Independent, Paired T Tests)
      آزمون آماری ANOVA
      آزمون آماری کای اسکوئر (Chi Square)
      آزمون آماری و ....

شهریه: صد هزار تومان

تاریخ برگزاری:    7  اردیبهشت 97/   4 خرداد 97

مدرس :آقای دکتر ناطقی


جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 تماس حاصل نمایید.