فرم ثبت نام در کارگاه های کرج
شماره حساب های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران:
بانک تجارت: 275344575
شبا: IR920180000000000275344575
ملی: 0110218902005
کارت: 6037991899538270

توجه: اسم فارسي و لاتين (حروف كوچك و بزرگ) جهت صدرو گواهي به طور صحيح درج گردد .
نام : *
نام خانوادگی : *
Name: *
Surname: **
کد ملی:
*
موبایل:
**
تلفن منزل:
ایمیل:
آدرس: *
مقطع تحصیلی و یا آخرین مدرک:
دانشجو هستم. (جهت استفاده از تخفیف دانشجویی ارائه کارت دانشجویی معتبر ضروری می باشد)
رشته تحصیلی:
سازمان محل خدمت و یا دانشگاه محل تحصیل:
متقاضی ثبت نام در کارگاه:
*

*مسئولیت حفظ تجهیزات را بر عهده می گیرم.
نحوه آشنایی با کارگاه:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*