کارگاه آموزش سنجش توان آنتی اکسیدانی ( آنزیمی و غیر آنزیمی )
 سرفصلها:

  • استخراج عصاره و اسانس
  • اندازه گیری میزان فنول کل 
  •  اندازه گیری آنتی اکسیدانهای غیر آنزیمی  به روش ( DPPH-FRAP )
  • سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز POD
  • سنجش فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتازSOD
  • سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز CAT


شهریه: چهارصدو پنجاه هزار تومان

تاریخ برگزاری: 

مدرس:  خانم فرهمند


جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44273935 تماس حاصل نمایید.