کارگاه آموزش سنجش توان آنتی اکسیدانی ( آنزیمی و غیر آنزیمی )
 سرفصلها:

  • استخراج عصاره و اسانس
  • اندازه گیری میزان فنول کل 
  •  اندازه گیری آنتی اکسیدانهای غیر آنزیمی  به روش ( DPPH-FRAP )
  • سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز POD
  • سنجش فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتازSOD
  • سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز CAT


شهریه: دویست و شصت و پنج هزار تومان

تاریخ برگزاری: 13  مهر96

مدرس: دکتر حسین غفوری - زینب فرهمند


جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.