کارگاه آموزشی شناسایی ، کشت و کار و ارزیابی فیتوشیمیایی گیاهان دارویی

 سرفصلها:

  • گیاهان دارویی، متابولیتهای ثانویه وکاربردها

  • روشهای شناسایی، طبقه بندی وجمع آوری گیاهان دارویی

  • اسانس گیری و عصاره گیری و نحوه بررسی خواص آنتی اکسیدانی

  • آشنایی باروشهای تکثیر، مدیریت و فرایندهای پس ازبرداشت برخی ازگیاهان دارویی مهم


شهریه: چهارصد و پنجاه هزار تومان

تاریخ برگزاری: 19  الی 20  آذر97

مدرس: الیاس آریاکیا - آقای حضرتی - زینب فرهمند - علیرضا دولتیاری

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.