کارگاه آموزش حرفه ای PCR و طراحی پرایمر

 سرفصلها:

 • اصول پایه ای  PCR
 • بررسی دقیق جزئیات در محاسبه اجزای واکنش وتنظیم برنامه PCR
 • مطالعه جنبه های عملی انجام صحیح واکنش در آزمایشگاه
 • بررسی روشهای بهینه سازی واکنش
 • ردیابی و مطالعه علل واکنشهای ناموفق و بررسی راهکارهای برطرف کردن آنها
 • مرور انواع روش های مشتق شده از واکنش پایه ای PCR و ذکر کاربردهای هرکدام (شامل: Hot Start PCR ، Touchdown PCR، Nested PCR ، Multiplex PCR ،Inverse PCR ،Long-Range PCR، Asymmetric PCR، RT-PCR و Real Time PCR)
 • اصول الکتروفورز ژل آگارز و نحوه تفسیر نتایج
 • مروری بر اصول حاکم بر طراحی پرایمر با ذکر جزئیات
 • معرفی کلی نرم افزارهای موردکاربرد درطراحی پرایمر و ذکر مزایا و معایب هرکدام
 • طراحی پرایمردر نرم افزارهای Primer3 و  PrimerBlast
 • آنالیز پرایمرهای طراحی شده با نرم افزارهای آنالیز الیگو نظیر IDT Oligo Analyzer و بررسی تأثیر پارامترهای مختلف در نتایج حاصل از نرم افزارها


شهریه: دویست و شصت و پنج هزار تومان

تاریخ برگزاری: 18  الی 20 بهمن 96

مدرس: سجاد صاری خان 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.