کارگاه آموزشی تولید پروتئین نوترکیب در سیستم های باکتریایی

سرفصلها:

  • تولید پروتئین نوترکیب در باکتری ها، اهمیت، مزایا و معایب
  • معرفی وکتور ها و میزبانهای مهم در تولید پروتئین نوترکیب
  • آشنایی با استراتژی های خالص سازی پروتئین نوترکیب از باکتری ها
  • کشت سلولی، اسپکتروفوتومتری
  • استخراج عملی پروتئین نوترکیب از باکتری E.coli
  • SDS-PAGE رنگ آمیزی ژل- SDS- PAGE


شهریه: سیصدو سی و پنج هزار تومان

تاریخ برگزاری: 13  الی 15 تیر 97

مدرس: سید حسین موسوی


جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 002692108963 تماس حاصل نمایید.