تکنیکهای پرکاربرد در آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

 سرفصلها:

 • اصول استخراج  DNA

 • بررسی روشهای رایج استخراج DNA

 • انجام عملی استخراج DNA با روشهای دستی و کیت

 • انجام الکتروفورز افقی

 • مبانیPCR

 • نحوه تهیه و تنظیم واکنش

 • عیب یابی واکنش PCR

 • انواع واکنش ها و کاربرد آنها

 • انجام واکنش و آنالیز نتایج بر روی ژل

 • اصول استخراج RNA

 • اصول سنتز cDNA

 • استخراج RNA همراه با بررسی کمی و کیفی آن

 • حذف آلودگی DNA از RNA استخراج شده

 • سنتز cDNA


شهریه: -

تاریخ برگزاری:  -

مدرس: سجاد صاری خان - سید حسین موسوی

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.