کارگاه آموزش روش های شناسایی مولکولی میکروارگانیسم ها (پروکاریوت)

 سرفصلها:

  •       آشنايي با اهميت شناسايي مولكولي در سيستماتيك ميكروارگانيسمها

  •       آشنايي با ژنهاي داراي اهميت در شناسايي مولكولي

  •       استخراج ژنوم از  ميكروارگانيسمها

  •       آموزش PCR 

  •       آموزش ژل الکتروفورز


شهریه:  پانصد  هزار تومان

تاریخ برگزاری:  متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس:  دکتر محدثه رمضانی - مهرنوش رسولی 

پیش نیاز : دانش پایه در زمینه میکروبیولوژی


جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.