کارگاه آموزش مهارتهای شناسایی مولکولی میکروارگانیسم ها (یوکاریوت)

 سرفصلها:

  • آشنايي با اهميت اطلاعات مولكولي در سيستماتيك ميكروارگانيسمهاي يوكاريوتي (قارچها و ریزجلبكها)
  • آشنايي با ژنهاي داراي اهميت در شناسايي مولكولي (با تاكيد بر قارچها و ریزجلبكها)
  • آموزش روشهای استخراج ژنوم از ميكروارگانيسمها و الکتروفورز DNA
  • آموزش روش هاي پرکاربرد PCR به همراه تفسير كاربرد و خطاشناسي PCR
 

شهریه: سیصد و پنجاه هزار تومان

تاریخ برگزاری: 28  الی 29  خرداد97 /  22  الی 23  مرداد 97

مدرس: مسلم پاپی زاده - سجاد ذبیحی-جواد خنشا

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.