کارگاه آنالیز توالی و فیلوژنی مولکولی

 سرفصلها:

  • آشنایی با پایگاههای داده (CBS, q-bank, Fusarium MLST, Genbank)
  • آموزش روش های Sequence Alignment و خطاشناسی آن
  • ابزار های موجود در نرم افزار های Bioedit، MEGA، CLC Main Workbench و Geneious برای بهینه سازی Alignment 
  • شناسایی مولکولی و آنالیز توالی با مقایسه داده های یک ژن با روش چند ژنی (MLSA)
  • آموزش روشهای بیوانفورماتیک کاربردی در شناسایی و فیلوژنی (مقایسه Neighbor Joining , Bayesian Inference , Maximum Likelihood,Maximum Parsimony و....)
  •   آموزش روشهای بیوانفورماتیک کاربردی در شناسایی و فیلوژنی  
  • کسب مهارت های حرفه ای رسم درخت فیلوژنی با انواع روشها و خطاشناسی آنها 

شهریه: صد و پنجاه هزار تومان

تاریخ برگزاری: 11  الی 12 تیر 96 / 26  الی 27 شهریور 96
پیش نیاز: دانش پایه در زمینه بیولوژی مولکولی

مدرس: مسلم پاپی زاده  

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.