کارگاه آموزش بیوانفورماتیک در میکروبیولوژی

 سرفصلها:

  • آشنایی با بیوانفورماتیک: قالب هاي توالي و پايگاه‌هاي داده نوکلئوتیدی

  • آشنایی با پایگاه های داده تنوع زیستی پروکاریوت ها

  • جستجو و هم راستاسازی توالی( Sequence Alignmentو BLAST)

  • طراحی پرایمر مقدماتي

  • فیلوژنتيك مقدماتي و سیستماتیک میکربی


شهریه: سیصد و پانزده هزار تومان

تاریخ برگزاری: متعاقبا اعلام می گردد

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.