کارگاه آموزش مهارتهای حرفه ای میکروبیولوژی ( سطح مقدماتی )

 سرفصلها:

  • آشنايي با قوانین و مقررات GLP

  • آشنايي با مستندات آزمایشگاهی و طریقه ایجاد آنها

  • معرفی فضاها و تجهیزات در آزمایشگاه های میکربی

  • آموزش سنجش اسیدیته محلولها و محیط های کشت، توزین مواد و کالیبراسیون

  • تهیه محیط های کشت مایع، جامد و استریلیزاسیون آنها

  • محلول سازی و آشنایی با سیستم های فیلتراسیون

  • آموزش روش کار با دستگاه های ایجاد کننده آئروسل (سانتریفوژ، هود شیمیایی و سونیکاتور)

  • آموزش روش های آلودگی زدایی میکربی


شهریه: پانصد هزار تومان

تاریخ برگزاری:  1  الی 2 مرداد 98

 مدرس: دکتر محدثه رمضانی- مهدی مشتاقی نیکو

پیش نیاز: تخصص در زمینه علوم زیستی مربوط


جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن02692108963
تماس حاصل نمایید.