کارگاه آموزش شناسایی آسپرژیلوس ها و پنی سیلیوم ها تا حد گونه
 
سرفصلها:

  • ماکرومورفولوژی در آسپرژیلوس ها و پنی سیلیوم ها
  • میکرومورفولوژی در آسپرژیلوس ها و پنی سیلیوم ها
  • فیزیولوژی آسپرژیلوس ها و پنی سیلیوم ها

                                                                                                      

شهریه: سیصد و شصت  هزار تومان

تاریخ برگزاری:   متعاقبا اعلام می گردد

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.