کارگاه آموزشی روشهای شناسایی مولکولی قارچ ها

 سرفصلها:

  • آشنايي با اهميت و جایگاه شناسایی مولکولی در سیستماتیک
  • آشنايي با ژنهاي داراي اهميت در شناسايي مولكولي قارچ ها
  • استخراج ژنوم از قارچ ها
  • آموزش PCR و انجام ژل الکتروفورز
  • آشنایی با بیوانفورماتیک قارچ ها

شهریه: سیصد و پنجاه هزار تومان

تاریخ برگزاری:   متعاقبا اعلام می گردد

مدرسین : خانم علی مددی- آقای ذبیحی

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.