کارگاه آموزش مقدماتی آناليز فيلوژنتيك با استفاده از نرم افزارهای MEGA, Clustal X2

 سرفصلها:

  • آشنایی با قالب های توالی و پایگاه های داده نوکلئوتیدی
  • ارزيابي و آناليز توالي‌هاي DNA
  • جستجو و هم راستاسازی توالی (Sequence Alignment و BLAST)
  • تعيين موقعيت فيلوژنتيك و رسم درخت به روش هاي ، Neighbor-Joining، Minimum Evolutionary و Maximum Likelyhood

شهریه: صدو نود و پنج هزار تومان

تاریخ برگزاری: 12 خرداد 97 (5 ساعت در یک روز- تئوری و عملی)

مدرس:  دکتر محدثه رمضانی- دکتر شقایق نصر-مهرنوش رسولی

پیش نیاز : دانش پایه در زمینه زیست مولکولی و کامپیوتر

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.