کارگاه آموزش جداسازی و شناسایی پلی فازیک مخمرها

 سرفصلها:

  •       روشهای جداسازی مخمرها از نمونه های محیطی و غذایی

  •       مقایسه دیدگاههای سنتی و مدرن در شناسایی مخمرها

  •       روشهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک شناسایی مخمرها

  •       استخراج DNA و شناسایی مولکولی مخمرها با استفاده از روش MLSA

  •       آشنایی با پایگاههای داده های مرجع در شناسایی مخمرها

  •       آنالیز توالی های ژنی و تعیین جایگاه فیلوژنی یک ایزوله مخمری 

شهریه: چهارصد و پنجاه هزار تومان

تاریخ برگزاری:  20  الی 22 آبان 97

مدرس:  دکتر شقایق نصر

پیش نیاز :دانش پایه در زمینه میکروبیولوژی


جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.