ویروس EBV برای نامیراسازی لنفوسیتهای B به همراه دستورالعمل انجام نامیراسازی ( کد: c1211 )

شرح محصول: محیط کشت  رویی سلولهای مولد  ویروس  EBV  (رده سلولی B95-8) پس از جداسازی ، سانتریفوژ و گذراندن از فیلتر µ 22/0 ، در دمای 70- درجه سلسیوس  فریز شده و ارائه می شود. این ویروس در ترانسفورم کردن لنفوسیت های B  انسانی به کار می رود . سلول های لنفوبلاستوئیدی بدست امده از این روش بعنوان منبع ژنتیکی نامحدود برای مطالعات سلولی، سیگنالینگ، مولکولی و ایمنی شناسی و ... بکار می رود. مدت زمان مورد نیاز برای ارائه این خدمت از تاریخ درخواست حداقل  سه هفته است. حداقل شرایط ایمنی آزمایشگاهی لازم برای کار با این محصول سطح BSL II است.

نحوه تحویل: تحویل سفارش در محل بانک سلولهای انسانی و جانوری

سفارش: برای دانلود فرم سفارش اینجا کلیک کنید.