نمونه Internal Control برای بررسی آلودگی به مایکوپلاسما با روش PCR

شرح محصول: نمونه تهیه شده از Acholeplasma laidlawii

نحوه تحویل: تحویل سفارش در محل اداره خدمات تخصصی، در صورت نیاز به ارسال با شرایط خاص، با قبول مسوولیت از طرف متقاضی و پرداخت هزینه امکانپذیر خواهد بود.

قیمت: بیست و پنج هزار تومان ( نمونه برای انجام 50  واکنش PCR کافی است)
         چهارصد هزار تومان 
( نمونه برای انجام 4000  واکنش PCR کافی است)

زمان لازم برای تحویل: 7 الی 10 روز کاری

سفارش: برای دانلود فرم سفارش اینجا کلیک کنید.