کنترل مثبت برای بررسی آلودگی به مایکوپلاسما با روش PCR ( کد: c1212 )

شرح محصول: نمونه DNA  استخراج شده 

نحوه تحویل: تحویل سفارش در محل بانک سلولهای انسانی و جانوری، در صورت نیاز به ارسال با شرایط خاص، با قبول مسئولیت از طرف متقاضی و پرداخت هزینه امکانپذیر خواهد بود.

قیمت: بیست هزار تومان (نمونه برای انجام50 واکنش PCR کافی است)
 

سفارش: برای دانلود فرم سفارش اینجا کلیک کنید.