مهندسی ژنتیک و کلونینگ
سرفصلها

 • اصول تهيه محيط كشت و كشت باكتري
 • انجام الکتروفورز و مشاهده قطعه تکثیر شده
 • استخراج DNA از ژل و استحصال قطعه موردنظر برای کلونینگ
 • انجام واکنش هضم آنزیمی (digestion)
 • انجام واکنش الحاق (ligation)
 • تهیه سلولهای مستعد
 • ترانسفورماسیون وکتور به درون باکتری
 • کشت بر روی محیط کشت انتهابی و غربالگری کلونی های نوترکیب
 • استخراج پلاسمید نوترکیب
 • برش آنزیمی پلاسمید نوترکیب
 • الکتروفورز و تفسیر نتیجه کلونینگ

شهریه: پانصد و چهل هزار تومان

ساعات آموزش: 20 ساعت (3روزه)

پیش نیاز: مبانی تکنیک های مولکولی


در اين كارگاه تنها وكتور كلونينگ  در ميزبان پروكاريوتي تدريس مي شود.

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059 تماس حاصل نمایید.