جداسازي و شناسايي ميكروارگانيسم هاي كاربردي

سرفصلها:


  • اصول ايمني زيستي و تهيه محيط كشت
    جداسازي ميكروبها از نمونه هاي محيطي و صنعتي و خالص سازي
    استخراج ماده ژنتيكي و تكثير ژنوم
    شناسايي ميكروارگانيسم هاي مهم محيطي و يا باليني

هزینه: 500 هزار تومان

محل برگزاری : بانک میکروارگانیسم ها درکرج

طول دوره :5 روز 

 زمان برگزاری : 20  الی 24  مرداد97 /  3   الی 7 شهریور97

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108982 تماس حاصل نمایید.