دوره تهیه گستره کروموزومی و عکس دیجیتال از تمامی مراحل تقسیم جنسی و آنالیز گستره های کروموزومی میوزی

هزینه: 400 هزار تومان

محل برگزاری: بانک گیاهی واقع در کرج

طول دوره :5 روز 

زمان برگزاری : 13  الی 17 مرداد 97 /  10 الی 14 شهریور 97

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108982 تماس حاصل نمایید.