دوره تهیه گستره کروموزومی و عکس دیجیتال از تمامی مراحل تقسیم جنسی و آنالیز گستره های کروموزومی میوزی

هزینه: 400 هزار تومان

محل برگزاری: بانک گیاهی واقع در کرج

طول دوره :5 روز 

زمان برگزاری : 10 الی 12 مرداد

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02144273935 تماس حاصل نمایید.