دوره کشت سلولی پیشرفته

اهداف: آشنایی با کاربردهای کشت سلول از طریق آشنایی عملی با تکنیک های مورد نیاز برای تهیه سلولها از بدن موجودات زنده، کشت سلولهای خاص مانند سلولهای بنیادی وسلولهای سخت کشت، آماده سازی سلولها برای تولیدات بیوتکنولوژی

سرفصلها:

كشت سلولهاي ابتدايي (تئوري و عملي)

     كشت سلول هاي بنيادي (تئوري و عملي)

     
احيا سلول هاي سخت كشت (تئوري و عملي)

      رسم منحني رشد (تئوري و رفع اشكال)

      تغيير شرايط كشت براي كاربردهاي زيست فناوري و پزشكي (تئوري و رفع اشكال)

      كلون كردن (تئوري و رفع اشكال)

  بانك سلول و طراحي اتاق كشت (تئوري و رفع اشكال)

شهریه: یک میلیون و سیصد هزار تومان

ساعات آموزش: 40ساعت تئوری و عملی در یک ماه

پیش نیاز: رشته های وابسته به علوم زیستی ، آشنایی عملی با مبانی کشت سلولهای انسانی و جانوری

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059 تماس حاصل نمایید.