دوره بانک سلولهاي انساني و جانوري

اهداف: آموزش نحوه صحیح نگهداری و بانک نمودن رده ها و نمونه های سلولی قابل کشت در صنایع زیست فناوری، درمانی و تحقیقاتی و خدمات دهنده

سرفصلها:

      مقدمه
      ذخیره بهینه سلولها
      شناسنامه سلولی
      روشهای کنترل کیفی رده های سلولی
      نحوه ذخیره نمودن سلولهای فریز شده
      فرآیند بانک کردن و الگوی تکثیر و ذخیره سلولها
      دوره فرآیند بانک کردن رده های سلولی
      آشنایی با بانکهای سلولی داخلی و بین المللی

شهریه: یک میلیون و سیصد هزار تومان

 ساعات آموزش: 25 ساعت تئوری و 45 ساعت عملی در یک ماه 

پیش نیاز: آشنايي عملي با كشت سلول

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.