دوره شناسایی آلودگی مایکوپلاسمایی در کشت سلول و روش های پیشگیری 

اهداف: آشنایی با خطرات و روشهای تشخیص و پیشگیری آلودگی مایکوپلاسمایی

سرفصلها:

      مايكوپلاسما، خطرات براي كشتهاي سلول و آثار، لزوم انجام آزمونهاي تشخيص آلودگي و روشها، پیشگیری و درمان 
      روش های سریع تشخیص آلودگی به مایکوپلاسما 
      کشت میکروبی 
      PCR
      DNA staining

شهریه: هفتصد و پنجاه  هزار تومان

ساعات آموزش: 8 ساعت تئوری و 40 ساعت عملی در سه هفته 

پیش نیاز: کلیه رشته های مرتبط با علوم زیستی ، پزشکی و داروسازی

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.