دوره تشخیص آلودگی مایکوپلاسما به روش کشت مستقیم میکروبی 

اهداف: ساخت و آماده سازی محیط کشت، کشت در محیط مایع و جامد اختصاصی، تشخیص آلودگی مایکوپلاسمایی در کشت های سلولی

سرفصلها:

      تهیه مواد مغذی یا Supplement
      تهیه محیط های کشت Broth و Agar
      کشت نمونه های مشکوک بر روی محیط های مایع و جامد
      انجام سه Sub culture بر روی محیط جامد

شهریه: پانصد و چهل هزار تومان

ساعات آموزش: 2 ساعت تئوری و 18 ساعت عملی در سه هفته 

پیش نیاز: دانش پایه در زمينه علوم زيستي

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.