دوره تشخیص آلودگی مایکوپلاسما به روش رنگ آمیزی DNA

اهداف: روش غیر مستقیم با استفاده از سلول نشانگر تشخیص آلودگی مایکوپلاسمایی کشت های سلولی 

سرفصلها:

      کشت سلول vero
      تهیه رنگ هوخست
      فیکس کردن و رنگ آمیزی با استفاده از رنگ هوخست
      تهیه لام
      بررسی لام ها زیر میکروسکوپ

شهریه: چهارصد و سی  هزار تومان

ساعات آموزش: 2 ساعت تئوری و 10 ساعت عملی در 6 روز

پیش نیاز: دانش پایه در زمينه علوم زيستي و کشت سلول

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.