استخراج DNA از نمونه های گیاهی

ا
هداف: آشنایی با اصول و روش های استخراج DNA از نمونه های گیاهی

سرفصل ها:

  •  اصول کلی استخراج DNA از گیاه به روش دستی و کیت

  • انجام روش استخراجDNA از گیاه با استفاده از روش کیت
  • بررسی کیفی DNA استخراج شده توسط تکنیک الکتروفورز

ساعات آموزش:  2ساعت تئوری ، 2ساعت عملی در یک روز

پیش نیاز: آشنایی با اصول زیست شناسی مولکولی و بیوتکنولوژی

شهریه:  صد و چهل هزار تومان

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059 تماس حاصل نمایید.