C-banding در گیاهان

اهداف: آشنايي و پیاده سازی متد C-banding در گیاهان

سرفصل ها:

  • ژنوم و تفاوت های ساختاری آن

  • کاربرد های بندینگ

  • رنگ آمیزی نواحی هتروکروماتین با استفاده از رنگ گیمسا

ساعات آموزش: 2 ساعت تئوری ، 6 ساعت عملی در یک روز

پیش نیاز: داراي حداقل مدرک کارشناسي

شهریه:  سیصد وپنجاه هزار تومان

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.