مراحل تهيه بانک بذر

اهداف: چگونگی ایجاد بانک بذر

سرفصل ها:

  • آشنایی با بانک های ژن

  • نحوه ذخیره سازی بذور

ساعات آموزش: 8 ساعت تئوری - عملی در یک روز

پیش نیاز: داراي حداقل مدرک کارشناسي

شهریه: دویست و بیست و پنج هزار تومان

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.