الکتروفورز پروتئين رويSDS-PAGE

اهداف: آشنایی با روشهای استخراج پروتئین از بافت های گیاهی و جداسازی پروتئین ها بر روی ژل آکریل آمید

سرفصل ها: 

  • استخراج پروتئین
  • الکتروفورز پروتئین ها و شناسایی آنها روی ژل

پیش نیاز: داراي حداقل مدرک کارشناسی رشته های علوم زیستی

شهریه: سیصد و پنجاه هزار تومان

زمان برگزاری:  16 بهمن 97  /  13  اسفند97 

مدرس : خانم فرهمند

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.