كارگاه بين المللي اصول و ابزار ها در طبقه بندي مدرن پروكاريوت ها

سرفصل ها:كارگاه بين المللي اصول و ابزار ها در طبقه بندي مدرن پروكاريوت ها

  • اساس طبقه بندي پروكاريوت ها با استفاده از ژن 16S rRNA و رسم درخت فيلوژني با استفاده از بسته نرم افزاري ARB
  • مقايسه ژنوم با ژنوم با اهداف تاكسونوميك
  • كاربرد تكنيك هاي Mass Spectrometry به مانند MALDI-TOF MS در تاكسونومي و طبقه بندي پروكاريوت ها
  • مطالعه جمعيت هاي ويروسي موجود در محيط با استفاده از تكنيك ها غير وابسته به كشت

شهريه: 250  هزار تومان

تاريخ : 25 بهمن ماه94 (1 روزه)

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 تماس حاصل نمایید.