استخراج DNA از نمونه های مو، ناخن، ادرار و بزاق
سرفصلها
 آشنایی با اصول استخراج DNA
به روش دستی و کیت
  کاربردهای استخراج   DNA
  انجام روش استخراج  DNA
 از مو ناخن و ادرار و بزاق دهان
آشنایی با مبانی و اصول تکنیک الکتروفورز
   یررسی کیفیت و کمیت DNAاستخراج شده    
  مشاهده باند ها در دستگاه UVBOX

شهریه: صد و نود هزار تومان

ساعات آموزش: 10 ساعت  تئوری و عملی 

پیش نیاز: کارشناسی رشته های زیست شناسی، کشاورزی، علوم پایه و ...

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059 تماس حاصل نمایید.