کارگاه آموزشی آشنایی با فیلوژنی سیانو باکترها
 سرفصلها:

  • تآشنایی با مورفولوژی سیانوباکترها و طبقه بندی نوین سیانوباکترها
  • آشنایی با اصول رسم درخت فیلوژنی : هم جورسازی و روش های رسم درخت (با استفاده از نرم افزارهای
  •  MEGA AND MRBAYES/ CLUSTAL/ALIVIEW)
  •  آشنایی با رسم ساختارهای دوم ناحیه ITS: هم جورسازی و شناسایی نواحی حفاظت شده با استفاده از نرم افزار RNA
  • STRUCTURE
  •  شهریه: سیصد و پنجاه  هزار تومان

        تاریخ برگزاری: 24  الی 25  اردیبهشت 97

        مدرس: جواد خنشا


جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن    02692108963تماس حاصل نمایید.