دوره تعیین هویت ، تست انساب و ژنوتایپینگ نمونه های انسانی و جانوری

سرفصلها:

  • اصول نمونه گیری و استخراج DNA
  • انواع نشانگرهای ژنتیکی و کاربرد آنها
  • معرفی خصوصیات و کاربرد نشانگرهای میکروساتلایت یا Short Tandem Repeat(STR)
  • روش های شناسایی ، جداسازی و انتخاب نشانگرهای STR
  • اصول طراحی پرایمر
  • واکنش های PCR و آنالیز نتایج حاصل از دستگاه های خوانش با نرم افزار Genotyper
  • کار عملی : استخراج DNA ، آزمایش های PCR، الکتروفورز و آنالیز نتایج

شهریه:  پانصد و هفتاد هزار تومان

ساعات آموزش:  دو روز (6 ساعت تئوری و 8 ساعت عملی)

پیشنیاز : دانش پایه در زیست شناسی

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059 تماس حاصل نمایید.