چاپ        ارسال به دوست

پذیرش مقاله محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران درمجله Plant systematics and evolution

مقاله محققان بانک گیاهی مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران با عنوان بررسي كاريولوژيكي جنس Allium L. در ايران با تمركز بر بخش Acanthoprason Wendelbo براي چاپ در مجله Plant systematics and evolution پذيرفته شد.

"كروموزوم­ها حامل اطلاعات ژنتيكي هستند و هر نوع تغيير عددي و يا ساختاري در آنها خميرمايه تغييرات تكاملي در موجودات زنده را فراهم مي ­آورند. امروزه از داده­ هاي كروموزومي علاوه بر استفاده­هاي تاكسونوميكي و تعيين روابط كاريولوژيكي، به طور گسترده براي تفسير نتايج حاصل از درخت هاي تكاملي و روابط تبارشناختي استفاده مي ­شود.

در اين تحقيق كاريوتيپ و پارامترهاي كاريولوژيكي براي 51 جمعيت از 29 گونه از جنس Allium فراهم شد. داده­هاي اين پژوهش نشان داد كه در سطح زيرجنس و گاهي حتي سطح بخش كاريولوژي مي ­تواند آموزنده باشد. اما در زيرجنس Melanocrommyum صفات كروموزومي و ريخت شناسي تكامل توامي نداشته اند.

براساس مقايسه كامل نتايج اين تحقيق با داده­هاي قبلي مشخص شد كه اطلاعات كروموزومي 13 گونه براي اولين بار در اين مقاله براي دنيا گزارش مي شود. به علاوه، بررسي­هاي بسيار وسيع صورت گرفته، آناليزهاي بيوسيستماتيكي دقيق، تعيين حد و مرز borderline)) براي نكات مبهم كاريولوژيكي و معرفي دو نوع جديد از كروموزوم­هاي ستلايت دار دال بر كيفيت بالاي اين نوشته است.

گفتنی است،  اين مقاله مي­ تواند به عنوان مرجعي مناسب براي محققان اين زمينه از علوم زيستي مورد استفاده قرار گيرد."

 

 


٠٩:٣٥ - چهارشنبه ٦ دی ١٣٩٦    /    شماره : ١٦٦    /    تعداد نمایش : ١١٣١