چاپ        ارسال به دوست

بازدید متخصصان میکروبیولوژی کشور تایوان از مرکز

پروفسور شین سون هانگ، عضو پژوهشی انستیتو تحقیق و توسعه صنایع غذایی و  پرفسور کوئیچی واتانابه، عضو کمیته آسیایی باکتریهای اسید لاکتیک و هیات علمی دانشگاه ملی تایوان در تاریخ 17/2/97 از بانکهای مرکز، مستقر در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی حضور یافتند و ازن فعالیتهای مرکز و روند نگهداری از ذخایر ژنتیکی و زیستی در حوزه گیاهی،  میکروارگانیسم ها و مولکولی بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ، پرفسور کوئیچی واتانابه در بازدید از مرکز بیان کرد: از اینکه مرکزی با این گستردگی فعالیت را بازدید کرده است، باعث شگفتی است. در اینجا نمونه های خاصی نگهداری می شود که حایز اهمیت است. لذا پیشرفتهای زیادی را برای آینده این مرکز متصور است. وی همچنین  به ایجاد تعامل و همکاریهای فیمابین تاکید کرد. 

 


١٥:٣٦ - سه شنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٧    /    شماره : ١١٨٧    /    تعداد نمایش : ١٢٥٥