چاپ        ارسال به دوست

توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

نتایج دو پژوهش کاربردی در کنگره هالوفیل ها ارایه شد

 

نتایج دو پژوهش کاربردی توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در کنگره 2019هالوفیل ها که در کشور رومانی برگزار شد، ارایه گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و به نقل از محققان این مرکز: در این دو پژوهش پتانسیلهای دو سویه نمک دوست بومی با نامهای  Halobacterium salinarum و Salinivenus iranica در تولید متابولیتهای موثر بر رده های سلولی سرطانی بررسی شد. این پژوهشها نشان داد متابولیت تولیدی آرکی بومی Halobacterium salinarum سبب کاهش معنی دار توانایی زیستی رده های سلول های سرطان پروستات بدون اثر بر سلولهای رده نرمال فیبروبلاستی شدند. این متابولیت ها سبب کاهش خاصیت بنیادینگی، افزایش میزان آپوپتوز و بیان ژن CASP3 در سلول های مورد مطالعه و سبب کاهش حجم تومور در مدل های موشی سرطان پروستات شدند و متابولیت تولیدی سویه باکتری Salinivenus iranica سبب کاهش معنی دار توانایی زیستی رده های سلول های سرطان پستان بدون اثر بر سلولهای رده نرمال فیبروبلاستی شد. بعلاوه، این متابولیت سبب کاهش خاصیت بنیادینگی، افزایش میزان آپوپتوز و بیان ژن CASP3 در  سلول های مورد مطالعه و سبب کاهش حجم تومور در مدل موشی سرطان پستان شد.

شایان ذکر است سلول های بنیادی سرطان زیر مجموعه ای از سلول های سرطانی هستند که موجب رشد تومور و بازگشت آن پس از درمان می شوند. یافتن داروهایی که توانایی از بین بردن این سلول ها را داشته باشند، می تواند رویکرد مناسبی در تحقیقات و درمان سرطان باشد. متابولیتهای تولیدی این میکروارگانیسم ها می تواند عامل مناسبی برای هدف گیری موثر سلول های بنیادی سرطان باشند و در صورت خالص سازی و تعیین ساختار دقیق ماده موثره موجود در آنها امکان معرفی این ترکیبات به عنوان یک داروی جدید به صنعت و پزشکی وجود دارد.

لازم به ذکر است نتایج فوق با عناوین زیر و به صورت پوستر مقاله در کنگره فوق ارایه شده است.

1- Purification and structural determination of anti-cancer molecule extracted from an extremely halophilic bacterium, Salinivenus iranica

2- Haloarchaeal strains as a new source for anti-cancer natural components

 

 


١٠:٠٧ - يکشنبه ٦ مرداد ١٣٩٨    /    شماره : ١٢٣٤    /    تعداد نمایش : ٢٣٢