چاپ        ارسال به دوست

به همت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

دو رده سلولی نامیراشده گرانولوزا با ویژگی های سندرم تخمدان پلی کسیستیک تولید شد

محققان بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به تولید دو رده سلولی نامیراشده از سلول های گرانولوزای نرمال و گرانولوزایی با ویژگی های سندرم تخمدان پلی کسیستیک شدند.

دکتر عبدالرضا دانشور آملی، مدیر بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران  به روابط عمومی مرکز در خصوص این خبر گفت: سلول های گرانولوزا از جمله سلول های حایز اهمیت در فرایند باروری می باشند و هر گونه اختلال در متابولیسم آن می تواند منجر به ناباروری شود. کما اینکه علت اصلی ایجاد سندرم تخمدان پلی کیستیک، اختلال در فرایند های آنزیمی سلول های گرانولوزای این بیماران است که از شایع ترین علل ناباروری در زنان محسوب می شود.

مطالعات بنیادی در جهت بررسی مسیرهای متابولیسمی این سلول ها می تواند به درک و بررسی درمان های دارویی کمک کند. اغلب پژوهشگران در این حوزه از سلول های اولیه گرفته شده از بیمارانی که در پروسه درمان ناباروری قرار دارند، استفاده می کنند. کار با این سلول های اولیه با توجه به طول عمر پایین و محدودیت پاساژ پذیری آنها سخت است. براساس پژوهش انجام گرفته، دو رده سلولی فوق الذکر توسط محققان بانک سلولهای انسانی و جانوری تولید و در کلکسیون رده های سلولی این بانک نگهداری می شوند.

شایان ذکر است نتایج این پژوهش در ژورنال سیتوتکنولوژی به چاپ رسیده است.


١١:٤٧ - يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٩    /    شماره : ١٢٩١    /    تعداد نمایش : ٥٣٩