چاپ        ارسال به دوست

ذخایر میکروارگانیسمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مرز 4000 گونه

با تلاش محققان بانک میکروارگانیسمهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، تاکنون 3907 سویه از گروه های مختلف میکربی شامل باکتری ها، آرکی ها، کپک ها، مخمرها، سیانوباکترها، ریزجلبک ها و دیاتومه ها جداسازی، شناسایی و نگهداری شده اند.

دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در این خصوص به روابط عمومی مرکز گفت: گستردگی میکروارگانیسم ها از نظر تعداد، تنوع محیط هاي زیست و همین طور از نظر مسیرهای متابولیک بیشتر از سایر موجودات است، به همین دلیل بررسی تنوع آنها راه را برای دستیابی به سویه های مفید و ارزشمند صنعتی می گشاید.  این تنوع گسترده مرهون تنوع ژنتیکی بالای میکروارگانیسم ها است که به آنها قدرت زیست در اکوسیستم های مختلف را می دهد و آنها را به کارخانجات کوچک و مولد تبدیل می کند.

وی بیان کرد: از این سویه های شناسنامه دار، تعداد 54 سویه بومی، حاصل تلاش پژوهشگران مرکز است که از مناطق مختلف کشور جداسازی،  شناسایی و در مجلات معتبر بین المللی منتشر شده اند که در این میان، معرفی دو خانواده جدید مخمری و باکتریایی طی دو سال  گذشته به عنوان دستاوردهای چشمگیر محققان این مرکز به شمار می آید.  

 


٠٩:٣٧ - دوشنبه ٩ مرداد ١٣٩٦    /    شماره : ١٣٢    /    تعداد نمایش : ٩٦٨