معرفی گونه جدیدی از باکتری های نمک دوست نسبی به نام اوشنوباسیلوس لانگوس
محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به شناسایی و معرفی پنجاه و سومین گونه بومی میکروارگانیسمی شدند
 ٠٨:٤٤ - دوشنبه ٢٣ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
عقدتفاهم نامه علمی و بین المللی با مرکز حفاظت ذخایر زیستی کاگلیاریای ایتالیا
در راستای تحقق اهداف و رسالتهای مرکز، تفاهم نامه همکاریهای مشترک علمی و بین المللی میان مرکز حفاظت ذخایر زیستی کاگلیاریای ایتالیا و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منعقد شد.
 ٠٨:٣٥ - سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری از مرکز ملی ذخایر زنتیکی و زیستی ایران
بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری از مرکز ملی ذخایر زنتیکی و زیستی ایران
 ١٠:١٦ - دوشنبه ٩ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید از هرباریوم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
بازدید از هرباریوم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
 ٠٩:٢٩ - يکشنبه ٨ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام گرفت
گوگردزدايي وابسته به فاز رشد تركيب دي بنزوتايوفن توسط سويه انتروباکتر
محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به شناسایی توانایی متابولیزه نمودن ترکیب فوق العاده پیچیده نفتی دی بنزوتایوفن یک سویه از جنس انتروباکتر Enterobacter، که به عنوان سویه NISOC-03 معرفی شده است، شدند
 ٠٨:٥٨ - يکشنبه ٨ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام شد
ثبت هرباریوم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در نمایه بین المللی هرباریوم های جهان (Index Herbariorum)
هرباریوم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در نمایه بین المللی هرباریوم های جهان (Index Herbariorum) ثبت شد.
 ٠٩:٥٩ - دوشنبه ٢ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران آشیانه میکروارگانیسم های بومی ایران
محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با تلاش خود در جهت شناسایی و حفظ میکروارگانیسم های بومی کشور، توانستند تعداد میکروارگانیسم های جدید کشف شده از اکوسیستم های مهم ایران را به 50 سویه برسانند و این میکروارگانیمسم ها را به جامعه علمی دنیا معرفی نمایند. این میکروارگانیسم ها متعلق به گروه های مختلف میکربی شامل آرکی ها، باکتری ها، کپک ها و مخمرها بوده و در گروه های مختلف تاکسونومیک گونه، جنس و خانواده قرار می گیرند.
 ٠٩:٠٥ - دوشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>