ترجمه و گردآوری کتاب مبانی شناسایی پلی فازیک گونه¬های میکربی توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
ترجمه و گردآوری کتاب مبانی شناسایی پلی فازیک گونه¬های میکربی توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
 ١٠:٢٣ - سه شنبه ١٩ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید گروهی از اعضای سازمان هلال احمر از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
بازدید اعضای سازمان هلال احمر از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
 ١٠:٥٤ - شنبه ١٦ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید رییس و معاونان مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری از دستاوردهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
بازدید رییس و معاونان مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری از دستاوردهای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
 ٠٨:٤٩ - يکشنبه ١٠ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
پذیرش مقاله محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران درمجله Plant systematics and evolution
پذیرش مقاله محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران درمجله Plant systematics and evolution
 ٠٩:٣٥ - چهارشنبه ٦ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه کارگاه های فصل زمستان مرکز
برنامه کارگاه های فصل زمستان مرکز
 ١٠:٠٩ - چهارشنبه ٢٩ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام گرفت
شناسایی و معرفی سه گونه قارچ رشته ای جدید و بومی با ویژگی مقاومت به شوری
شناسایی و معرفی سه گونه قارچ رشته ای جدید و بومی با ویژگی مقاومت به شوری
 ١١:٠٠ - شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه بین المللی تنوع زیستی و سیستماتیک قارچها توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
برگزاری کارگاه بین المللی تنوع زیستی و سیستماتیک قارچها توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
 ٠٩:٤١ - چهارشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>