برنامه کارگاه های فصل پاییز مرکز
برنامه کارگاه های فصل پاییز مرکز
 ١٥:٥٣ - چهارشنبه ٥ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران اعتبار جهانی یافت
بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران اعتبار جهانی یافت
 ٠٩:٢٦ - دوشنبه ٣ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
راه اندازی کانال دانش آموزی با موضوع زیست فناوری
راه اندازی کانال دانش آموزی با موضوع زیست فناوری
 ١٥:٠٦ - يکشنبه ٢ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری
 ١١:٠٥ - چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
هجدهمین کنگره بین المللی میکرب شناسی ایران جولانگاه دو تاکسون جدید مخمری
هجدهمین کنگره بین المللی میکرب شناسی ایران جولانگاه دو تاکسون جدید مخمری
 ١١:٥٣ - سه شنبه ٢١ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی و ثبت دوازدهمین گونه آرکی توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
شناسایی و ثبت دوازدهمین گونه آرکی توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
 ٠٩:٥٢ - دوشنبه ١٣ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاورد جدید محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
شناسایی و ثبت بارکد DNA آبزیان استراتژیک کشور
شناسایی و ثبت بارکد DNA آبزیان استراتژیک کشور
 ٠٨:٤٨ - چهارشنبه ١ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>