تفاهم نامه های منعقده با مراکز داخل کشور   

شرکت گروه صنایع شفا فارمد
سازمان ملی استاندارد ایران
دانشکده فناوری های نوین پژشکی
مراکز و انجمن های مرتبط با بیماران سرطانی
پردیس علوم دانشگاه تهران
جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی
پژوهشکده علوم و فنون نوین اتکا
جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی اصفهان
مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دانشگاه فردوسی مشهد
جهاد دانشگاهی واحد لرستان
واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد
انجمن میکروب شناسی ایران
مرکز شهید فهمیده استان البرز
جهاد دانشگاهی واحد ایلام
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
جهاد دانشگاهی واحد اردبیل
دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران
انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
دانشگاه یزد
فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران
مرکز اطلاعات علمی جهاد
انجمن پروبیوتیک
پژوهشگاه استاندارد(پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی)
دانشگاه الزهرا
مرکز تحقیقات آسم و آلرژی
دفتر برنامه زیستی ودجا
 
 
  


تفاهم نامه های منعقده با مراکز پژوهشی بین المللی
دانشگاه والنسیا - اسپانیا
دانشگاه پروجا - ایتالیا
دانشگاه Erasmus هلند
دانشگاه Tsukuba ژاپن